Tretman pčela oksalnom kiselinom

Tretman pčela oksalnom kiselinom

Kako suzbiti varou u organskom pčelarenju? Organska proizvodnja u pčelarstvu je propisana regulativom EU 1804/99. Izbeći zagađivanje meda reziduama tretmana je glavna i najvažnija stavka u ispitivanjima lakih hemikalija kao što je oksalna kiselina, koja je najvažnija ne samo u organskom, već i u konvencionalnom (standardnom) suzbijanju varoe. Organska proizvodnja meda danas ima  veliku šansu zbog brige i škodljivosti standardnih aktivnih materija i ostataka koji mogu da se akumuliraju u pčelinjim proizvodima.

Oksalna kiselina je jedno od najboljih rešenja za organski tretman varoe, koja predstavlja najveći problem i u organskoj i u konvencionalnoj pčelarskoj industriji širom sveta. Ektoparazit Varroa destructor je jedan od parazita koji najviše zabrinjavaju, a koji pogađa medonosnu pčelu. Paraziti se hrane hemolimfom pčela i legla i u ćelijama legla uzgajaju sopstveno potomstvo.

Patogeneza je vezana za uništavanje domaćina i prenošenje parazita. Iskorenjavanje nije moguće i to je dovelo čak i do endemske raširenosti širom sveta.

Rešenje je nađeno u korišćenju tretmana sa akaricidima, ali oni uključuju dvostruki problem:

  1. parazit može razviti otpornost
  2. teške hemikalije su potencijalni izvor zagađenja proizvoda iz košnice

Zato treba obratiti veliku pažnju i u tom domenu zaštite jer ako se u medu nađu ostaci pesticida, sama čistoća meda koju kupci očekuju od proizvoda može biti kompromitovana. Moguća zagađenost voska je još jedan problem, jer u organskom pčelarstvu i on mora biti organski, a organi inspekcije mogu da zahtevaju i analizu voska na rezidue. Dosta je uloženo truda i istraživačkog napora i došlo se do jednostavnih, održivih i ekonomskih opravdanih koncepata tretmana. Ti tretmani se uglavnom sastoje od primene prirodnih aktivnih sastojaka, timola i organskih kiselina (OKSALNA). Oksalna kiselina je prirodna, nalazi se u mnogim živim bićima, uključujući i ljude, namirnicama biljnog porekla. Propisana je regulativom EU 1804/99 i Aneksom BR.2 Regulative EU 2377/90.

Oksalna kiselina kao rešenje za opasnu bolest varoa

Način delovanja:

Metaboličko vezivanje kalcijuma je glavni toksični mehanizam kod sisara. Način delovanja zavisi od nivoa kiselosti rastvora, čiji tako visok nivo druge kiseline ne mogu da postignu.

Tretman delovanja:

Pogodna je za zimsko tretiranje, kada su svi paraziti na pčelama i primenjuje se:

  1. prskanjem: rastvor kiseline 2,1% prska se po pčelama sa svake strane rama
  2. nakapavanjem: šećerni sirup u kombinaciji sa oksalnom kiselinom koji se nakapava po ulicama pčela, po 5 ml na svaku.

Tretman oksalnom kiselinom se pokazao lakim, jeftinim i bezbednim. Ispitivanjem se dokazalo da je nakapavanjem rastvora (4,2%) veoma efikasno u uslovima vlažne klime, ali se šećer može dodati kao sinergist koji sprečava dehidrataciju, pa male koncentracije šećera nisu preporučljive. Standardne doze (nakapavanjem) 5 ml po ulici su u pčelinjim društvima postigle korektnu toleranciju.